تصمیم هایی که مدیران وزارت علوم در شرایط کرونایی برای دانشگاه ها گرفتند

به گزارش مجله تور مالزی، بعد از انتها تعطیلات نوروزی و البته اعلام ادامه دار شدن فرایند تعطیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، دانشجویان و فعالین صنفی درخواست ها و مطالباتی را در مورد سیاست های آموزشی ترم تحصیلی جاری عنوان کردند که طی چند روز گذشته اغلب این مطالبات از سوی دانشگاه ها پاسخ داده شد.

تصمیم هایی که مدیران وزارت علوم در شرایط کرونایی برای دانشگاه ها گرفتند

به گزارش خبرنگاران، درهفته های نخست شیوع ویروس کرونا و در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کووید 19، بسیاری از دانشگاه ها، آموزش را متوقف ننموده و به شیوه مجازی آموزش دانشجویان را ادامه می دهند. اگر چه ارائه آموزش های مجازی قبل از تعطیلات نوروز از سوی دانشگاه ها و به صورت اختیاری از سوی اساتید ارائه شد و دانشجویان نیز ملزم به شرکت در این کلاس ها نبودند، اما ادامه فرایند تعطیلی های ناشی از شیوع کرونا بعد از تعطیلات نوروز نیز موجب شد بسیاری از دانشگاه ها با بهره گیری از اختیار و استقلال در تصمیم گیری ها، برنامه های مشخصی برای ادامه فرایند آموزشی خود داشته باشند و این آموزش ها را با جدیدت بیشتری دنبال نمایند.

به همین دلیل دبیران شوراهای صنفی دانشگاه های کشور ضمن موافقت و همراهی با عدم توقف فرایند آموزش دانشگاه ها، درخواست ها و مطالباتی را از دانشگاه ها در خصوص برنامه آموزش ترم تحصیلی جاری مطرح کردند.

ایجاد شرایط لازم برای تمدید ترم جاری به دلیل جبران کاستی های فراوان آموزش مجازی در دروس نظری و خصوصا دروس عملی برگزاری حضوری دروس عملی، فراهم آوردن امکانات بهداشتی، مراقبتی و سرمایشی برای تمام خوابگاه های دانشگاه در صورت بازگشایی دانشگاه در شرایط پسا بحران، ایجاد امکان حذف ترم اختیاری، بدون احتساب در سنوات یا پرداخت هرگونه شهریه برای دانشجویانی که به هر نحو قادر به اتمام ترم جاری نیستند، عودت هزینه شهریه دانشجویان سنواتی، شبانه و پردیس یا جایگزینی آن برای ترم بعد، اضافه شدن یک ترم به سنوات مجاز تمام دانشجویان، تعویق زمان دفاع انتها نامه رشته های کارشناسی که برای فراغت از تحصیل، واحد انتها نامه را باید بگذرانند، لغو هرگونه حضور و غیاب الزامی در برگزاری کلاس های مجازی که تا به امروز صورت پذیرفته است، ایجاد شرایط برای حذف اضطراری دروس، بدون محدودیت تعداد و لزوم تایید استاد، لغو قانون حداقل واحد اخذ شده در این ترم و برطرف مسائل احتمالی برای آن دسته از دانشجویانی که شرایط ورود مستقیم به مقطع کارشناسی ارشد را دارا بوده و به جهت مسائل آموزش مجازی ممکن است این امکان از بین برود، از مهم ترین مطالبات دانشجویان در شرایط فعلی برای ترم تحصیلی جاری عنوان شده است.

در همین زمینه نیز معاونت آموزشی وزارت علوم با ابلاغ بخشنامه ای به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شرایط آموزش این مراکز در نیم سال دوم تحصیلی 98-99 را مشخص تکلیف نموده است.

طبق این بخشنامه هر گونه سیاست کلان در خصوص مشخص زمان و ادامه تعطیلی یا شروع آموزش حضوری در موسسات آموزشی و دانشگاه ها با ستاد ملی مبارزه با کرونا است و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم تابع آن سیاست خواهند بود.

در هر صورت نیم سال دوم تحصیلی 98- 99 جزو دوره تحصیلی فعال دانشگاه ها محسوب می گردد و به دلیل لزوم تسلسل ورود دانشجویان جدید در مهر 99 و نیز لزوم دانش آموختگی بعضی از دانشجویان شاغل به تحصیل در آخرین نیم سال تحصیلی خود (در نیم امسال) الزام اتمام نیمسال دوم 98-99 امری محرز و قطعی است.

وزارت علوم همچنین گفت که با توجه به تنوع زیر نظام های آموزشی و وجود تفاوت در سطوح مختلف دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از نظر زیر ساخت های فناوری ارتباطات و اطلاعات سابقه در آموزش و آموزش های غیر حضوری، حضور اعضای هیات علمی مجرب و آماده برای ورود به عرصه های نوین آموزش غیر حضوری، موقعیت مکانی دانشگاه از نظر همه گیری بیماری، تعداد وتنوع جمعیت دانشجویی، امکانات خوابگاهی و رفاهی ، ارائه راهکار واحد برای همه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ناممکن و غیر ضروری است و به همین جهت دانشگاه ها می تواند در چارچوب سیاست کلان ملی راهکارهای خود را برای حل مشکل و برون رفت از بحران در چارچوب مقررات آموزشی و با توجه به مطالب و راهکارهای ارائه شده در این سند را طراحی و اجرا نمایند. در واقع هدف اصلی به حداقل رساندن مسائل فعلی و آینده آسیب های ناشی از آموزش حضوری در نیم سال تحصیلی است.

ضرورت تداوم آموزش الکترونیکی دانشگاه ها در نیم امسال

برسی های صورت گرفته نشان می دهد در دانشگاه های پیشرو دنیا آموزش الکترونیکی موضوع اصلی را در برنامه آموزشی غیر حضوری داشته و با توجه به زیرساخت های مناسب و دانش فنی موجود در زمینه آموزش الکترونیکی در بسیاری از دانشگاه ها این شیوه جایگزین آموزش باید رویه غالب دانشگاه ها در تصمیم گیری برای تداوم و اتمام نیم امسال باشد.

همچنین در صورت برخورد فعال وزارت علوم و دانشگاه ها، تهدید کرونا ویروس می تواند تبدیل به فرصت بی نظیر برای تحول در آموزش کشور و تقویت زیر ساخت ها برای ارائه آموزش های متنوع غیر حضوری و بالا بردن سطح تاب آوری نظام آموزش عالی کشور در روبروه با شرایط مشابه احتمالی در آینده گردد.

دانشگاه ها در مقررات آموزشی نیم امسال منعطف باشند

طبق تاکید وزارت علوم با توجه به احتمال تداوم شرایط فوق العاده ناشی از همه گیری ویروس کرونا در کشور و با توجه به اصول فوق به منظور یاری به تسهیل آموزش و تداوم آن ضروری است تا انعطاف مورد احتیاج در مقررات تحصیلی که برای شرایط متعارف وضع شده، در نظر گرفته گردد و این موارد به شکل استثنایی ویژه نیم سال دوم تحصیلی 98-99 باشد و تسری آن به نیم سال های بعدی مطلقا مجاز نیست.

دانشگاه ها نیم امسال را ادامه دهند

وزارت علوم همچنی تاکید دارد که دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مبنای به انتها بردن نیم امسال اتکای حداکثری بر آموزش های الکترونیکی قرار دهند و آموزش های الکترونیکی در نیم امسال برای همه دروس شامل کلیه دروس عمومی و اختصاصی در همه مقاطع تحصیلی بدون محدودیت و با مدیریت دانشگاه مجاز است.

همچنین به منظور ارائه سرفصل ها برگزاری همه جلسات دروس نظری به صورت غیر حضوری مجاز است با تشخیص معاون آموزشی دانشگاه ها ترکیبی از جلسات حضوری و غیر حضوری مجاز باشد و در صورت ضرورت برگزاری کلاس ها به صورت فشرده به شرط حفظ 16 جلسه کلاس برگزار شده در شورای آموزش هر دانشگاه قابل آنالیز است.

امکان انتقال یک یا چند واحد درسی به نیم سال تحصیلی بعد محقق شد

وازرت علوم تاکید نمود در مواردی که به هر دلیلی برگزاری جلسات و اتمام یک یا چند درس در نیم امسال امکان پذیر نباشد برگزاری کلاس ها تا تکمیل طرح درس به تشخیص استاد درس و تایید گروه آموزشی اضافه بر سقف واحدهای هر نیم سال به نیم سال بعدی قابل انتقال است. ضمن این که دانشگاه ها باید ملاحظه مسائلی که در این صورت در تنظیمات نیم سال بعد ایجاد خواهد شد را در نظر داشته باشند.

حذف ترم دانشجویان مجاز شد

همچنین در این بخشنامه تاکید شده است حذف یک درس یا چند درس بی توجه به لزوم رعایت حداقل واحدهای انتخابی در هر نیم سال و یا حذف کامل واحدهای درسی نیم سال در صورت تقاضای دانشجو مجاز است و نیم سال حذف شده جزو سنوات تحصیل دانشجو محسوب نمی گردد.

شرایط آموزش دانشگاه در تابستان

بر اساس بخشنامه وزارت علوم و به دلیل محدودیت متصور در پوشش کامل امکانات آموزشی ، دانشجویی و فرهنگی همه دانشگاه ها در صورت انبساط زمانی نیم امسال تا فصل تابستان و نیز ضرورت برگزاری بازه تابستان مستقل از نیم امسال، دانشگاه ها باید زمان بندی نیم امسال با لحاظ دروس عملی و کارورزی به نحوی مدیریت نمایند که اولا بازه تابستانی آموزش به ویژه برای دانشجویانی که با احتساب آن بازه فارغ التحصیل می شوند لطمه نبیند و ثانیا با تداخل برنامه نیم سال با بازه تابستان کیفیت آموزش دانشجویان در دروس نیم امسال با آسیب یا اختلال روبرو نگردد.

برگزاری کلاس های تابستانی برای دروس حذف شده یا ناتمام

همچنین تاکید شده است که برگزاری بازه تابستانی برای ارائه دروس کارگاهی و آزمایشگاهی، دروس ناتمام و یا حذف شده نیم امسال مجاز است. در واقع انبساط زمانی نیم امسال باید با لحاظ عوامل اثرگذاری چون آزمون های سراسری و تحصیلات تکمیلی و مسائل پدید آمده در نتیجه گرمای هوا لحاظ گردد.

سقف سنوات دانشجویان افزایش یافت

وزارت علوم به معاونین آموزشی دانشگاه ها اجازه داد در صورت لزوم سقف سنوات دانشجویانی که به دلیل حذف واحدهای درسی یا عدم امکان برخوداری از کلاس های حضوری یا غیر حضوری و برگزار نشدن جلسه دفاع از انتها نامه و رساله با کمبود سنوات روبرو شدند یک نیم سال افزایش پیدا کند.

غیبت دانشجویان در کلاس حضوری مانع شرکت در آزمون انتهای نگردد

در این بخشنامه در خصوص تعداد غیبت دانشجویان در کلاس های مجازی یا حضوری نیز تاکید شد. در این خصوص شورای آموزشی دانشگاه تصمیم گیری کند تا غیبت بیش از حد مجاز کنونی در مقررات تحصیلی برای جلسات حضوری یا الکترونیکی موجب حذف درس و جلوگیری از شرکت دانشجو در جلسه امتحان انتها دوره نگردد.

شرایط دروس عملی در نیم امسال

براساس تصمیم وزارت علوم با تشخیص معاون آموزشی دانشگاه ها جلسات دروس عملی می تواند به صورت فشرده برگزار گردد همچنین برای دروس عملی دانشگاه می تواند با اختیار خود کلاس ها را در تابستان یا نیم سال اول تحصیلی 1399-1400 برگزار کند و نمره به نیم امسال انتقال یابد.

دانشجویان می توانند امتحانات انتها ترم خود را در دانشگاه محل زندگی خود بدهند

همچنین در صورت استمرار شرایط ویژه در کشور یا بعضی مناطق کلیه کلاس ها به روش الکترونیکی برگزار و امتحان انتهای به شکل حضوری انجام گردد در این صورت دانشجو می تواند با نظر موافق دانشگاه مبدا مشروط به موافقت دانشگاه محل زندگی خود یا دانشگاه مقصد به شکل حضوری امتحان خود را در دانشگاه مقصد بدهد و نمره برای ثبت درکارنامه توسط دانشگاه مقصد به دانشگاه مبدا ارسال گردد.

بعد از ابلاغ این بخش نامه از سوی وزارت علوم، بسیاری از دانشگاه ها نیز به مراتب سیاست های آموزشی ترم جاری را به نوعی در راستای پاسخ به مطالبات دانشجویان بازنگری و مجدد ابلاغ کردند.

مصوبات جدید آموزشی دانشگاه تهران

به همین دلیل دکتر حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگاران به آخرین تصمیمات دانشگاه تهران در خصوص آموزش دانشجویان در نیم امسال تحصیلی اشاره نمود و با تاکید بر این که به هیچ عنوان در نیم امسال تحصیلی حذف ترم نداریم، اظهار کرد: حذف ترم معمولا به دو شکل انجام می گیرد که دانشجویان باید دلایل خود را برای حذف ترم به دانشگاه اعلام نمایند که طبق آیین نامه آموزشی دانشگاه تهران دانشجویان می توانند با احتساب سنوات اقدام به حذف ترم نمایند، اما حذف ترم بدون احتساب سنوات باید در صورت وجود مشکل یا موارد خاص صورت بگیرد. آنچه که دانشجویان می خواهند این است که ما در نیم امسال حذف ترم بدون احتساب سنوات داشته باشیم.

وی همچنین تاکید نمود: حذف ترم بدون احتساب سنوات در نیم امسال صرفا برای دانشجویانی که مشکل خاص دارند و مشکل آنها به تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه برسد، انجام می گیرد. مثال بیماری، تصادف، از دست دادن اطرافیان و بعضی موارد این چنینی از جمله می تواند در کمیسیون مورد قبول واقع گردد اما آنچه که مهم است باید مستندات قوی از سوی دانشجو برای حذف ترم ارائه گردد.

دکتر حسینی از تمدید فرصت دفاع انتها نامه دانشجویان تا انتها شهریورماه امسال اطلاع داد و گفت: همه دانشجویان اعم از دانشجویان نیم سال ششم کارشناسی ارشد که قرار بود تا انتها تیرماه دفاع خود را انجام دهند فرصت دفاع برای آنها تا انتها شهریورماه تمدید شد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران همچنین از مجاز بودن حذف واحد برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در نیمامسال اطلاع داد و گفت: براساس این تصمیم تعداد واحدهای دانشجویان می توانند از حداقل های موجود نیز کمتر باشد مثلا حداقل تعداد واحدها برای دانشجویان 14 واحد در نظر گرفته شده است که با تصمیم جدید این واحدها می تواند به 12 کاهش یابد.

وی تاکید نمود: البته هنوز در خصوص تعداد واحدهای مجاز حذف شده از سوی دانشجویان تصمیمی گرفته نشده است که متعاقبا این تصمیم به وسیله معاونت آموزشی اعلام می گردد.

دکتر حسینی همچنین از امکان انتقال بعضی واحدهای درسی ترم جاری به ترم آینده اطلاع داد و گفت: ما از گذشته در دانشگاه تهران دروس معرفی به استاد را داشتیم که براساس آیین نامه دانشجویان می توانستند یک درس را در ترم بعدی به اتمام برسانند اما جزو واحدهای دروس ترم بعد محسوب نمی شد، اما براساس تصمیم جدید دانشجویان کارشناسی می تواند بنا به تشخیص استاد بعضی دروس عملی و نظری خود را به عنوان دروس ناتمام به ترم بعد موکول کند، اما این باید به تشخیص استاد باشد.

شرایط حذف ترم دانشجویان علامه

دکتر شجاع احمدوند معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت: با توجه به شرایط جدی آموزشی بر اساس شیوع ویروس کرونا، شرایط حذف ترم و یا حذف یک یا چند درس در نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98 را کماکان تابع مقررات، قوانین و آیین نامه های آموزشی مرتبط به مقطع تحصیلی با توجه به سال ورود دانشجو است و حذف ترم و مرخصی برای نیم امسال امکانپذیر نخواهد بود.

وی در ادامه اضافه نمود: بر این مبنا و با توجه به شیوع ویروس کرونا به شرط احراز یکی از شرایط مصوب و ارائه مدارک و مستندات لازم دانشجویان حداکثر تا 25 اردیبهشت ماه امسال و در صورت تایید و تصویب آن در شوراها و کمیسیون های مرتبط، امکان حذف درس یا دروس و یا حذف ترم در همه مقاطع را خواهند داشت و این درخواست ها مورد آنالیز قرار خواهند گرفت.

احمدوند با اشاره به شرایط مصوب برای استفاده از امکان حذف ترم دانشجویان نیز خاطر نشان کرد: دانشجویانی که در مناطق محروم استقرار داشته و امکان دسترسی به اینترنت و زیرساخت های اینترنتی در محل سکونت خود برای حضور آنلاین در کلاس های مجازی اساتید را ندارند. دانشجویانی که خود و یا اعضای درجه اول خانواده آن ها (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر) درگیر بیماری کرونا و یا سایر بیماری های صعب العلاج شده اند و در نهایت دانشجویانی که در نیم امسال دروس عملی اخذ نموده اند و امکان ارائه این دروس به صورت مجازی از سوی استاد مربوطه امکان پذیر نباشد همچنین دانشجویانی ، شرایط اولیه برای استفاده از حذف ترم و یا حذف یک یا چند درس را دارند که باید با تایید نظر استاد درس مربوطه همراه باشد می توانند نسبت به حذف ترم خود اقدام نمایند.

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی از برطرف مشکل ذخیره سازی فایل های آموزش مجازی هفته آینده اطلاع داد و گفت: در حال حاضر 2000 فایل آموزش مجازی داریم که هنوز بارگذاری نشده است که این فایل ها یک یا دو هفته آینده در فضای مجازی بارگذاری خواهند شد.

تصمیمی برای برگزاری کلاس های تابستانی نداریم

در ادامه دکتر اشرف زاده معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز گفت: احتمال تشکیل کلاس ها به صورت حضوری در ادامه نیمامسال بسیار کم است. اغلب دانشگاه ها(در ایران و دنیا) خود را برای ادامه نیمسال با اسفاده از بسترهای آموزش غیرحضوری آماده نموده اند. در زمینه تشکیل مجدد کلاس های حضوری، تابع تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا خواهیم بود.

بنا بر اعلام دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تاکید فعلی بر استفاده از روش های آموزش غیرحضوری، به خصوص آموزش برخط(آنلاین)، برای برگزاری کلاس های نظری است. کوشش دانشگاه بر این است که همه کلاس های نظری که تا به امروز تشکیل شده اند صرف نظر از تعداد دانشجویان کلاس، در نیمامسال ادامه یافته و در زمان مقرر پایان یابند. هرگونه استثنا در این زمینه، به وسیله آموزش دانشکده به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی همچنین اعلام نموده این دانشگاه فعلا تصمیمی در خصوص برگزاری ترم تابستان نگرفته است و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ دانشکده ها اجازه داده شده که تا حداکثر چهار درس یک دانشجوی کارشناسی را به صورت معرفی به استاد قبول نمایند. تشخیص و تصمیم گیری در این خصوص با توجه به شرایط دانشجو و نیز محدودیت هایی که ابلاغ شده است، در اختیار شورای دانشکده خواهد بود.

شرایط کلاسهای عملی خواجه نصیر

این دانشگاه همچنین اعلام نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری کلاس های عملی مجاز نیست و کوشش خواهد شد تا کلاس های عملی نیمامسال به صورت فشرده تا قبل از انتها شهریور ماه ارائه شوند. نمره دروس عملی در صورت لزوم و تا مشخص تکلیف نهایی به صورت ناتمام در کارنامه درج خواهد شد.

در ﻣﻮرد دروس ﻧﻈﺮی-ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯽ و ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ به صورت ﻓﺸﺮده ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻤﺮه اﯾﻦ دروس ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﺗﻤﺎم در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ درج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. دروس ﮐﺎرآﻣﻮزی و ﮐﺎرورزی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺛﺒﺖ ﻧﺎم نموده اند، در ﺻﻮرتی که ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﺪ، ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﺗﻤﺎم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﺎدی ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ. اراﺋﻪ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﮐارﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری و در اﻧﺘﻬﺎی ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ، در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن شهریور ماه برگزار خواهد شد.

فرایند مرخصی ترم جاری

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری و ﺗﺴﻬﯿﻼت آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻧﯿﻢﺳﺎل ﺟﺎری در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻃﺒﻖ روال ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ دﻻﯾﻞ و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻪ و اﻗﺪام از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت آﻟﻮده و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﺎن درﮔﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف و ﺗﻮجه ﺑﯿﺸﺘﺮی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

سیاست آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

همچنین براساس اعلام مسولان دانشگاه شهید بهشتی، دانشجویانی که در این نیم سال قصد دفاع از انتها نامه یا رساله خود را دارند، می توانند تا 31 شهریور با رعایت مقررات و ملاحظات بهداشتی به صورت حضوری دفاع نمایند. اما برای دانشجویانی که با محدویت زمانی روبرو هستند، به پیشنهاد استاد راهنما و تایید شورای دانشکده یا پژوهشکده امکان برگزاری جلسه دفاع از رساله یا انتها نامه به صورت غیرحضوری نیز وجود دارد.

همچنین اگر به پیشنهاد استاد درس و تایید دانشکده، تکمیل درس به هیچ روشی در نیمامسال میسر نباشد، درس مربوط از کارنامه دانشجو و نیز برنامه استاد حذف خواهد شد.

حذف اضطراری دو درس در دانشگاه علم و صنعت

براساس اعلام معاونت آموزشیدانشگاه شهید بهشتی، اگر امکان برگزاری کلاس های فشرده عملی تا انتها ترم برای دانشجویان مهیا نگردد، این دروس برای دانشجویان حذف خواهد شد. از طرفی دانشگاه امکان حذف ترم را برای دانشجویان به صورت مشروط مجاز اعلام نموده است. به طوری که اگر دانشجویی دارای شرایط خاص باشد، به طور مثال خود و یا اقوام درجه یک او مبتلا به بیماری خاصی باشد دانشگاه نسبت به درخواست او برای حذف ترم مساعدت خواهد نمود.

امکان حذف اضطراری دو درس برای دانشجویان است؛ همچنین به دانشجویان اجازه داده شده، برای فارغ التحصیلی تا 4 درس بتوانند معرفی به استاد بگیرند. در حالت عادی دانشجویان می توانند تنها دو درس معرفی به استاد بگیرند.

همچنین که اگر دانشجویی در نیم امسال مشروط گردد، این مشروطی محاسبه نخواهد شد و در فرایند تحصیل دانشجو لحاظ نخواهد شد. این دانشگاه علاوه بر اینکه برای دانشجویانی که شرایط اضطراری دارند، برگزاری جلسات دفاع را به صورت مجازی فراهم نموده، اعلام نموده است اگر دانشجویی تمایل داشته باشند به صورت حضوری از انتها نامه خود دفاع کند، در صورت آمادگی استاد راهنما و هیات داوری، این امکان وجود دارد.

حذف ترم در خوارزمی نداریم

در این بین دانشگاه خوارزمی برخلاف دانشگاه های عظیم دیگر، گفت امکان حذف ترم یا طولانی تر شدن ترم تحصیلی جاری را ندارد و در این زمینه معاونت آموزشی دانشگاه با ابلاغ مصوبه ای گفت؛ تا اعلام مصوبه رسمی دولت مبنی بر بازگشایی دانشگاه ها و امکان برگزاری کلاس های حضوری، تمام درس های نظری همه مقاطع و همه اساتید دانشگاه خوارزمی (تمام وقت و مدعو) به صورت مجازی به وسیله سامانه مدیریت آموزش دانشگاه (سماد) برگزارگردد و استفاده از شیوه های دیگر از تاریخ یکم اردیبهشت 99 قابل قبول نیست.

در این مصوبه آمده است: در خصوص کلاس های عملی (آزمایشگاه و کارگاه) و امتحانات در صورت تداوم شرایط موجود، متناسب شرایط تصمیم گیری و اعلام خواهد شد، با این حال توصیه می گردد که حداقل مباحث نظری و بخش هایی که در سامانه مجازی دانشگاه قابلیت اجرا دارد با استفاده از این سامانه تدریس گردد.

همچنین کلاس هایی که تا به حال به شیوه هایی دیگر غیر از سماد (سامانه مجازی دانشگاه)برگزار شده است در صورت تایید گروه و دانشکده مورد پذیرش است.

حذف ترم و یا طولانی تر کردن ترم به علت مسائل پشتیبانی کلاس ها و نبود امکانات ضروری رفاهی دانشجویان امکانپذیر نیست.

طبق مصوبه دانشگاه خوارزمی، هر دو شیوه برخط و برون خط قابل قبول است. در شیوه برون خط باید حداقل از یک پاورپوینتی که صداگذاری شده باشد استفاده گردد و بصورت منظم دانشجو ارزیابی گردد. ضروری است حداقل یک پنجم جلسات برای برطرف اشکال به شیوه برخط باشد.

به گزارش خبرنگاران، بنا بر اظهارات مسئولان دانشگاه های کشور، آموزش مجازی همچنان به عنوان روشی ترمیمی برای ادامه فرایند آموزش ترم جاری و جبران عقب افتادگی های ناشی از تعطیلات دنبال خواهد شد.

اگر چه در بعضی موارد، ضعف در زیرساخت ها و عدم دسترسی مناسب به اینترنت نگرانی هایی را برای دانشجویان به وجود آورده است اما با توجه به اینکه براساس سیاست ستاد ملی مبارزه با کرونا، تعطیلی مراکز آموزشی کشور ادامه دارد است، به نظر میرسد مسئولان این مراکز ضمن تعامل و همراهی با دانشجویان از شرایط فعلی به منظور تقویت زیرساخت های آموزش های الکترونیکی بهره ببرند تا سیستم آموزشی بتواند تهدید فعلی رو در جهت شکوفا شدن آموزش های مجازی به فرصت تبدیل کند و دانشجویان نیز با سعه صدر با برنامه های آموزشی دانشگاه ها در ترم جاری همراهی لازم را داشته باشند تا خللی در برنامه ریزی تحصیلی و آینده آنها ایجاد نگردد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 13 خرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: malaysiatoursnet.ir شناسه مطلب: 904

به "تصمیم هایی که مدیران وزارت علوم در شرایط کرونایی برای دانشگاه ها گرفتند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تصمیم هایی که مدیران وزارت علوم در شرایط کرونایی برای دانشگاه ها گرفتند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید