وضعیت3 بیمارستان پایتخت پس از اوج گیری آلودگی هوا

به گزارش مجله تور مالزی، کرونا و آلودگی هوا این روزها دست به دست هم داده اند و برای شهروندان شاخ و شانه می کشند.

وضعیت3 بیمارستان پایتخت پس از اوج گیری آلودگی هوا

به گزارش خبرنگاران، هدف هر دو نفوذ به ریه افراد است. به همین دلیل این روزها اورژانس بیمارستان های پایتخت مقصد بسیاری از شهفرایندان است که از تنگی نفس به ستوه آمده اند. آمار و اطلاعات اورژانس کشور نیز این فرایند را تایید می نماید، چراکه تعداد تماس ها به خاطر آلودگی هوا، 10 تا 15درصد بیشتر شده است. آن طور که سخنگوی اورژانس می گوید نسبت به روزهای پیش از آلودگی هوا، بیماران تنفسی حدود 5/8درصد بیشتر با اورژانس تهران تماس می گیرند. به گفته او تماس بیماران قلبی نیز در این مدت حدود 10 درصد بیشتر شده است. از 9 تا 14 دی که هوای تهران آلوده تر شده است حدود 1300 نفر بیمار تنفسی و قلبی -عروقی با اورژانس تهران تماس گرفته اند. در روزهایی که مراجعه افراد مبتلا به کرونا، به مراکز درمانی کمی کاهش پیدا نموده است، اما مشاهدات ما از اورژانس سه بیمارستان، ولیعصر(عج)، خاتم الانبیا(ص) و قلب رجایی از این حکایت دارد که آلودگی هوا پای گروه های آسیب پذیر را بیش از گذشته به مراکز درمانی باز نموده است.

اورژانس بیمارستان ولیعصر(عج)، در انتهای گوشه سمت راست حیاط عظیم بیمارستان قرار گرفته است، درست کنار داروخانه شبانه روزی. درون محوطه، پر از سرباز و خودروهای پلاک سبز است. حتی پلاک آمبولانس ها هم سبز است. روبه روی اورژانس، پنج شش ردیف آمبولانس نشسته اند به انتظار بیمار اورژانسی. در الکترونیکی که باز می گردد، سالن عظیم پذیرش به استقبال می آید. ساعت 10 صبح است و جایگاه های آهنی محوطه انتظار یکی در میان پر هستند. جایگاه های خالی را با برچسب پوشانده اند تا کسی روی آنها ننشیند. دو سه نفر ایستاده اند، روبه روی اتاق پزشک، روی عکس رد پاهایی که زردرنگ نقاشی شده است. درست کنار اتاق پرستاری، سالن عظیم اورژانس خودش را نشان می دهد. محوطه بیضی عظیم وسط سالن اورژانس، ایستگاه پرستاری است. کم و بیش، تخت ها پر هستند. اینجا اورژانس بیمارستان ولیعصر(عج) است.

20 تا 30 درصد مراجعه بیشتر

پسر جوان فرز و چابک، می دود به این طرف و آن طرف سالن، جز یک ماسک نازک و روپوش سفید، پوشش محافظتی دیگری به تن ندارد. تند آمپول را تزریق می نماید به سرم خانم جوانی که روی تخت خوابیده است، سرم زرد می گردد بعد از تزریق آمپول بعد سرنگ را می اندازد درون ظرف عظیم زباله. می گوید نسبت به روزهای قبل که هوا این قدر آلوده نبود، مراجعه به خاطر آلودگی هوا، 20 تا 30 درصد افزایش پیدا نموده است. خانم های باردار، افرادی که آسم دارند و نیز سالمندان بیشترین مراجعانی هستند که به اورژانس این بیمارستان سر می زنند. او می گوید: این روزها مراجعه افراد مبتلا به کرونا کم شده اما در مقابل، به خاطر آلودگی هوا، سرمان

شلوغ است.

مراجعه بیماران بد حال تنفسی به خاطر آلودگی هوا صبح ها از ساعت 10 و 30دقیقه آغاز می گردد. بعدازظهرها که غلظت آلودگی بیشتر می گردد مراجعه به اورژانس نیز افزایش می یابد. حرف پرستار جوان که به اینجا می رسد، پیرزنی را با ویلچر به اورژانس می آوردند.

چادر زن یک وری افتاده است روی سرش. لب های پیرزن سفید است، خس خس می نماید و قفسه سینه اش، تند و سریع بالا و پایین می گردد. دختری جوان پشت ویلچر راه می رود. چشم هایش نگران است.

پیرزن را می خوابانند روی یکی از تخت های اورژانس، پزشک اورژانس می رود بالای سرش و پرده را می کشد.

دستگاه اکو را سریع می برند بالای سر پیرزن، می خواهند نوار قلبش را بگیرند. پزشک اورژانس که بیرون می آید، چیزی می نویسد روی برگه پذیرش و می گوید: اکسیژن هم به او وصل کنید. چشم های دختر جوان خیس است. می گوید مادرش بیماری آسم دارد و چند روزی را به خاطر آلودگی هوا در خانه بوده است، دیروز اما پیرزن، خسته از در خانه ماندن، چند ساعتی را با دوستانش در پارک محل می گذراند و تنگی نفس و مراجعه به اورژانس بیمارستان می گردد نتیجه ملاقات با دوستانش.

پرده تخت پیرزن برای لحظه ای کنار می رود، چشم هایش حالا که با کپسول اکسیژن نفس می کشد، آرام گرفته است.

می ترسند و مراجعه نمی نمایند

دو خودروی آمبولانس، آماده به خدمت ایستادند رو به روی در اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا(ص). در که باز می گردد، میز پزشک اورژانس اول از همه به چشم می آید. میز پزشک اورژانس دقیقا روبه روی در ورودی است. صحنه پشت پزشک، سالن اورژانس است؛ پرستاران و بیماران در بک گراند، در رفت و آمدند.

پزشک اورژانس آزمایش های مرد جوان را چک می نماید و بعد روی یکی از برگه های دفترچه، قرص ویتامین D برایش می نویسد و تاکید می نماید هفته ای یک بار قرص را مصرف کند. از افزایش مراجعه به خاطر آلودگی هوا که می پرسیم، برای لحظه ای فکر می نماید، بعد رد خنده را می توان از پشت ماسک دید. می گوید این روزها همه به فکر علائم دیگری هستند. نه این که مراجعه سالمندان یا بیماران قلبی به اورژانس بیشتر نشده، که از نظر او شده است اما می گوید این روزها، همه به فکر تشخیص افراد مبتلا به بیماری کرونا هستند و هر کسی که با علائم سردرد یا تنگی نفس به اورژانس مراجعه می نماید، او را از نظر کرونا تست می نمایند، تست هایی که البته در بیشتر موارد، منفی است.

حرف پرستار بخش اورژانس بیمارستان هم همین است. این که اغلب بیماران را به خاطر ابتلا به بیماری چک می نمایند. او می گوید که بسیاری از افراد با اورژانس تماس می گیرند و از علائم مسائل تنفسی، سردرد، سرگیجه یا تنگی نفس می گویند. او می گوید افراد بیشتر ترجیح می دهند به بیمارستان مراجعه ننمایند و در خانه بمانند. او دلیل این اتفاق را ترس از مراجعه به بیمارستان و ابتلا به کرونا می داند. این روزها او و دیگر همکارانش اما بیشتر از گذشته با بیمارانی که مسائل تنفسی دارند روبه رو می شوند.

روزی 2 تا 3 بیمار تنفسی

دو سه خانم و آقا ایستاده اند در صف تریاژ. دختر جوانی که پشت میز نشسته است، تند و سریع مراجعین را پذیرش می نماید. پزشک جوان تریاژ هم، ایستاده، بیماران را ویزیت می نماید. تند و سریع، مهرش را می زند روی برگه شرح بیمار و بعد سریع تر از آن ویزیت شان می نماید، قلم را می سراند روی دفترچه و دارو تجویز دارو می نماید. می گوید روزی دو تا سه نفر، مراجعه نماینده بدحال دارد، سالمندانی که آلودگی هوا، بیماری قلبی و تنگی نفس شان را بیشتر نموده است. بعد اما از بیمارستان دیگری که به جز این بیمارستان در آنجا کار می نماید، می گوید، از بیمارستانی که بسیاری از مراجعینش، به خاطر مسائل تنفسی به آنجا مراجعه می نمایند و شرح می دهد که به خاطر آلودگی هوا، تعدادشان هم بیشتر شده است اما آمار دقیقی نمی دهد.

بیرون محوطه کوچک بیمارستان، راننده های آمبولانس ایستاده اند و گفت وگو می نمایند. هیچ کدام شان ماسک به صورت نزده اند، از تعداد مراجعه بیماران حاد تنفسی که می پرسیم، کمی فکر می نمایند، مسن ترینشان می گوید که در روز یکی دو بیمار بدحال سالمند و میانسال به بیمارستان می رساند، اما موضوع اینجاست که ممکن است آنها افراد مبتلا به بیماری کرونا باشند، به خاطر همین مطمئن نیست که آنها به خاطر آلودگی هوا بیمار شده اند یا نه.

یک خانم مسن لاغراندام، آرام راه می رود. بعد از چند قدم می ایستد. رنگ و رویش پریده است. ماسک به صورت ندارد. می پرسیم: مادر جان خوبید؟ چرا ماسک نزده اید؟ حالا که نزدیک شده ایم، صدای نفس کشیدن سخت شنیده می گردد. دستمان را می گیرد. سرگیجه دارد. می گوید که سردرد دارد. پیرزن را می برند درون اورژانس و می نشانند روی جایگاه، پزشک معاینه اش می نماید، صدای نفس هایش کند شده است. می پرسد: مادرجان مشکل قلبی، تنگی نفس، آسم، سرفه دارید؟ و پیرزن سر تکان می دهد به نفی. تبش را چک می نماید و می پرسد تا به حال به کرونا مبتلا شده، پیرزن می گوید که یک ماه پیش از بستر بیماری بلند شده است. فشارش را می گیرند، 10 روی 7، نرمال است. پزشک زل می زند به پیرزن و می گوید: نکند به خاطر آلودگی هوا این طور شده است؟

افزایش مراجعه 10 تا 15 درصدی

برای رسیدن به اورژانس بیمارستان قلب شهید رجایی، باید جاده باریک سربالایی را برویم، هر بیمار قلبی بعد از فتح قله سربالایی، حتما کارش به اورژانس می کشد. بعد از سربالایی اما حیاط آسفالته خودش را نشان می دهد. وسط حیاط یک اتاقک شیشه ای است که سقفش را با نصب پرچم سه رنگ کشور، فتح نموده اند. بیرون اورژانس یک اتاقک نایلونی درست نموده اند که با جایگاه پر شده است. همه جایگاه ها بدون فاصله گذاری، پر شده از مراجعه نماینده. مراجعه نماینده هایی که اغلب میانسال و پیرند. جلوی اتاق تریاژ، اکوی قلب و پذیرش، صف ایستاده اند.

کارشناسی که اکوی قلب می گیرد، منتظر است تا بیمارش آماده گردد. در این فاصله از او درباره افزایش اکوی قلب بیماران می پرسیم. جواب می دهد که اتفاقا تعدادشان نسبت به قبل بیشتر شده است، کسانی که از قبل مسائل قلبی یا حتی بیماری قلبی دارند و حالا آلودگی هوا، آنها را به بیمارستان کشانده است. او تخمین می زند که در یکی دو روز اخیر، درصد مراجعه شان 10 تا 15 درصد بیشتر شده است. او می گوید درست است که این روزها، خیلی ها ماسک می زنند، موضوع اما اینجاست که افراد نفس کم می آورند و ماسک را پایین می آورند. بعضی هم که ماسک زدن یا ماسک نزدن شان فرقی ندارد، چراکه هنوز نمی دانند چه طور باید ماسک بزنند و بینی و دهانشان را درست نمی پوشانند. از نظر او پوشاندن صورت به طور کامل مهم ترین نکته ای است که بسیاری از افراد به آن توجه نمی نمایند. زن صدایش می نماید، باید برود و اکوی قلب این بیمار را بگیرد، بیماری که البته از قبل مشکل قلبی داشته و حالا به خاطر تنگی نفس و درد شدید قفسه سینه مراجعه نموده است.

پزشک تریاژ، یک پیرمرد لاغر و خوش برخورد است. سرش گرم پر کردن شرح حال بیمار است. همزمان علائم بیماری را هم وارد سیستم می نماید و به همه مراجعانش، دخترم و پسرم می گوید و حتی پیرمردی را که جلویش نشسته پسرم صدا می زند. می گوید آلودگی هوا به خودی خود مشکل قلبی ایجاد نمی نماید، بلکه برای افرادی که مشکل قلبی دارند، می تواند خطرناک باشد. او می گوید آلودگی هوا این روزها بیشتر از این که باعث مراجعه بیماران قلبی به بیمارستان بگردد، آنها را از نظر تنفسی دچار مشکل می نماید و بیمارانی که مشکل قلبی دارند، به خاطر همین به اورژانس مراجعه می نمایند. حرفش که به اینجا می رسد، از پشت عینک نگاه دقیقی به پیرمردی که برای معاینه روی جایگاه نشسته می نماید و بعد می گوید: خب پسرم، بگو ببینم چندوقته تنگی نفس گرفته ای؟

بچه ها بیمار، طعمه آلودگی

روی جایگاه عظیم درمانگاه قلب پر از بیمار است؛ بیمارانی که لباس محلی، کردی و بلوچی به تن نموده اند. خیلی هایشان با رنگ و روی های پریده خوابیده اند روی نیمکت های خشک و سرد. دختر بچه ای با چشم های درشت قهوه ای کز نموده بغل مادرش. دختر بچه تازه چهار سالش شده است. مادرش با لهجه مشهدی می گوید به خاطر مشکل قلبی دختر به تهران آمده است. می گوید این روزها دخترش مدام سرفه می نماید و گاهی حتی نمی تواند نفس بکشد. بازی کردن با بچه های دیگر که جزو آرزوهای دختر چشم قهوه ای است، حالا تنفس هوای پاک هم به آرزوهایش اضافه شده. مادرش می گوید در مشهد نمی توان نفس کشید از بس که هوا خاکستری و تیره است. دخترک لبخند قشنگی می زند و خیره نگاه می نماید به پسربچه شیطانی که ماسک عروسکی به صورت زده است. سرفه، لبخند دختر را محو می نماید. دخترک را صدا می نمایند، حالا دختربچه را باید ببرند برای معاینه و اکوی قلب. بیرون اورژانس بیمارستان، پیرمرد و پیرزنی عصا به دست از سربالایی بیمارستان بالا می آیند. پیرزن لحظه ای می ایستد و دست می گذارد روی قفسه سینه اش. پیرمرد عرقش را پاک می نماید و از داخل جیبش اسپری اش را درمی آورد و نفس تازه می نماید و بعد رو به زن می گوید: کم مانده... یک اکسیژن بگیری، حالت جا می آید. و نگاه می نماید به کوه های شمالی که غبار خاکستری آنها را پوشانده است.

تماس های اورژانسی

حقیقت این است از زمانی که آسمان تهران و چند شهر دیگر خاکستری شده، تماس ها به اورژانس هم بیشتر شده است. پیمان صابریان، رئیس اورژانس تهران به ما می گوید تعداد تماس ها به خاطر آلودگی هوا، 10 درصد بیشتر شده است. او می گوید انتقال بیماران قلبی و تنفسی به اورژانس بیمارستان هم 7 درصد افزایش پیدا نموده است. او می گوید شرایط در منطقه 10 تهران که تراکم جمعیتی بالاتر دارد، بدتر است و تعداد مراجعه به اورژانس های مقیم در میادین و نیز تماس ها هم از این منطقه شهرداری نسبت به سایر مناطق تهران بیشتر است. مناطق 11 و 14 دیگر مناطق شهری هستند که بیشترین تماس و اعزام آمبولانس را دارند.

مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس اما آمار دقیق تری دارد. او به ما می گوید از 9 دی ماه تا 14 دی ماه که تهران آلوده تر شد، حدود 1300 نفر فرد مبتلا به عارضه تنفسی و قلبی - عروقی با اورژانس تماس گرفته اند. از 1300 نفری که در این هفته با اورژانس تماس گرفته اند، 70 درصدشان افرادی با عارضه قلبی - عروقی و 30 درصدشان هم افرادی دارای مسائل تنفسی بوده اند. این آمار در روزهایی که تهران در شرایط قرمز قرار نداشته کمتر بوده است. در یک هفته پیش حدود 1100 فرد با عارضه قلبی - عروقی یا تنگی نفس با اورژانس تهران تماس گرفته اند. غفور راستین، رئیس اورژانس اصفهان نیز با اشاره به آلودگی هوا در این استان از افزایش 7 تا 10 درصدی بیماران داخلی، قلبی و تنفسی به مراکز اورژانس خبر می دهد و به ما می گوید: با تشدید آلایندگی هوا، تعداد پایگاه های اورژانس در مناطق آلوده افزایش یافته است. بهروز ایران نژاد، معاون فنی و عملیات اورژانس استان مرکزی نیز به خبرنگاران می گوید: همزمان با افزایش آلودگی هوا شاهد رشد 8 درصدی تماس بیماران قلبی و تنفسی با اورژانس هستیم. وی می افزاید: از ابتدای دی ماه بیش از 180 بیمار قلبی و تنفسی به مراکز درمانی منتقل شده اند که عدد قابل توجهی به شمار می رود ،زیرا نسبت به روزهایی که هوا آلوده نبوده ، رشد 8 درصدی داشته است.

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 23 بهمن 1399 بروزرسانی: 23 بهمن 1399 گردآورنده: malaysiatoursnet.ir شناسه مطلب: 1376

به "وضعیت3 بیمارستان پایتخت پس از اوج گیری آلودگی هوا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "وضعیت3 بیمارستان پایتخت پس از اوج گیری آلودگی هوا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید